WEDSTRIJDREGLEMENT

 

DEELNEMERS STREETDANCE

•   Elk team bestaat uit 5 of meer personen.

•   Alle leden uit het team zitten in de leeftijdscategorie waaraan zij deelnemen of zijn jonger. Leden mogen ook niet ouder zijn. De organisatie heeft het recht om naar legitmatie te vragen.

•   Deelnemers jonger dan 8 jaar mogen niet deelnemen.

 

LEEFTIJDSCATEGORIEËN

Leeftijden per categorie.

•   Kids: 8 t/m 12 jaar.

•   Jongeren: 12 t/m 16 jaar.

•   Senioren: 16+.

 

DANS

•   Ieder team is 2 optredens voor het eigen optreden aanwezig naast het podium.

•   Als men na 2 x afroepen niet op de dansvloer aanwezig is, mag deze groep niet meer deelnemen aan de wedstrijd.

•   De dans mag niet langer dan 2,5 minuut duren. Is dit wel het geval dan wordt de muziek stop gezet.

 

WAT MAG WEL EN WAT MAG NIET

Er is ontzettend veel mogelijk maar vergeet niet dat het een danswedstrijd is.

Breakdancemoves mogen verwerkt worden in de dans maar er moet veel meer choreografie in de dans zitten. Als breakdance voor komt in je dans zorg er dan wel voor dat dit veilig wordt gedaan. Acrobatiek is niet toe gestaan (voorbeeld: radslagen, salto’s en andere stunts waarbij het lichaam meer dan anderhalve seconde van de grond af is). Kleding (inclusief accessoires) mag niet af/uitgedaan worden tijdens het optreden. Er mogen geen spullen achterblijven op de vloer. Verf, water of andere zaken die de dansvloer glad kunnen maken zijn niet toegestaan. De wedstrijdleider beslist bij situaties die niet in het reglement beschreven staan.

 

TIJD

Elk team heeft 2,5 minuut de tijd om zijn dans te laten zien.

 

MUZIEK

•   De muziek dient uiterlijk 1 week voorafgaand aan de wedstrijd in mp3-formaat bij de organisatie te zijn aangeleverd via de e-mail of via een dienst als wetransfer.com.

 

GANG VAN ZAKEN TIJDENS DE WEDSTRIJD

Per categorie dansen alle teams op de afgesproken tijd. De jury geeft elk team punten op het moment van het optreden. Aan het einde van de categorie gaat de jury in beraad en overlegt wie de top 6 zijn. Hierna vind de prijsuitreiking plaats en maakt de jury bekend wie de top 6 van die categorie bereikt heeft.

 

INSCHRIJVINGEN

•   Wijzigingen kunnen nog doorgegeven worden tot 2 weken voor de wedstrijd.

•   Inschrijvingen op de dag zelf zijn niet toegestaan

 

KOSTEN

•   Per deelnemer wordt € 7,50 betaald.

•   Per bezoeker wordt € 7,50 betaald.

 

JURY

•   Over de beslissing van de jury valt niet te discussiëren. Voor de Utrecht Dance Awards is een professionele jury aangesteld. Deze heeft al jaren ervaring in de danswereld en weet waar ze het heeft.

•   De jury maakt aantekeningen en geeft feedback op papier; dit word na een week digitaal gepubliceerd.

 

WAAR LET DE JURY OP

•   Uitstraling van de hele groep.

•   Synchroon dansen.

•   Moeilijkheidsgraad choreografie.

•   Wisseling in opstelling.

•   Kleding.

•   Muziekmix.